Villkor för inlämning!

1. Kläderna ska vara hela och rena! Kläder som är smutsiga eller trasiga på något sätt läggs direkt till insamlingen som sedan transporteras till NSR återbruket.
2. Du som säljare får 40% av försäljningsvärdet. Pengarna ska hämtas ut senast 4 månader efter inlämnandet av kläder, annars fryser pengarna inne.
3. Du får lämna in högst 10 plagg/gång. Kläderna hänger i affären i 2 (två) månader, Vill du ha tillbaka dina kläder, tala om det för oss vid inlämning, ska dom hämtas senast 1 vecka efter dessa 2 månader har gått. Detta gäller även om du har sagt till att du vill se vad som är kvar efter försäljning.

Du får gärna ringa , men ser gärna att du skickar ett sms eller skriver ett mail.

Om kläderna inte hämtas  på utsatt tid, tillfaller dom butiken!

Dessa villkoren gäller för att vi inte ska drunkna i ej hämtade kläder!

Är du osäker, kom in och prata med oss!