INLÄMNING

Nedan ser du vad som gäller för dig som vill lämna in till oss.

Hör gärna av dig innan du kommer då vi ofta har mycket som ligger och väntar på att få komma ut i butik.

1.


 Kläderna ska vara hela och rena! Kläder som är smutsiga eller trasiga på något sätt läggs direkt till insamlingen som sedan transporteras till NSR återbruket.

2.


 Du som säljare får 40% av försäljningsvärdet. Pengarna ska hämtas ut senast 4 månader efter inlämnandet av kläder, annars fryser pengarna inne.

3.


Du får lämna in högst 10 plagg/gång och kläderna hänger ute i butiken i 2 (två) månader. Vill du ha tillbaka dina kläder, tala om det för oss vid inlämning. Icke sålda varor hämtas senast 1 vecka efter dessa 2 månader har gått. Detta gäller även om du har sagt till att du vill se vad som är kvar efter försäljning.